söndag 18 oktober 2020

Avelsrekommendationer

 BBHC

Avelsrekomendationer Bichon Havanais

Dessa avelsrekommendationer är gällande för uppfödare av Bichon Havanais,

oavsett om uppfödaren är medlem i BBHC eller ej. 

Följande 12 punkter finns som avelsrekommendationer i RAS.

• Att till avel använda endast friska individer, mentalt och fysiskt

• Avelsdjur bör ögonlysas ca 1 gång per år (med början vid ett års ålder upp till minst 6 års

ålder).

• Ögonlysningen skall vid parning inte vara äldre än 1 år.

• Att endast använda avelsdjur utan symptom på ärftliga ögonsjukdomar.

• Avelsdjur bör patellaundersökas palpatoriskt en gång efter 1- 2 års ålder.

• Att inte använda individer i avel som inte har patellastatus 0/0.

• Den rekommenderade inavelsgraden på en enskild kull bör vara högst 5 %.

• Uppfödare bör observera och prioritera avel på individer med raka framben.

• Att öka obesläktade individer (genom import och/eller att prioritera parningar mellan

individer som är obesläktade) och att helst inte upprepa samma kombination fler gånger än en.

• Att inte para en tik före 22 månaders ålder. Att en tik inte får ha mer än 5 kullar enligt

SKK:s grundregler.

• Att inte använda en hanhund i avel innan han har uppnått ålder för hälsotester som ögonlysning och patellaundersökning.

• Att som uppfödare via sina valpköpare kontinuerligt utvärdera avkomman gällande ögonlysning, patella- och hjärtundersökning. 

Förtydligande:

Ögon /ögonlysning

Avelsdjur bör ögonlysas kontinuerligt upp till fyllda 6 år, vid parning skall ögonlysningen inte vara äldre än ett år. Vid parning med avelsdjur äldre än 7 år gäller den senaste ögonlysningen vid 6 år fyllda som godkänd. Därefter väljer uppfödaren själv om fler ögonlysningar ska göras. Att endast använda avelsdjur utan symptom på ärftliga ögonsjukdomar. Om hunden får anmärkning/ar på SKK:s ögonundersökningsprotokoll bör ögonspecialist tillfrågas om hunden kan användas i avel trots denna/dessa.

Uppgifter om godkända veterinärer med specialkompetensen oftamologi finns på: Svenska Sällskapet Veterinärer Oftamologi:s web-sida: www.ssvo.se

Vid användandet av hane utanför Sveriges gränser gäller samma rekommendationer att ögonlysningen inte ska vara äldre än ett år. Kopia av ögonlysningsresultat skickas till avelsrådet.

Knä-patella

Avelsdjur ska patellaundersökas palpatoriskt en gång efter 1- 2 års ålder av en veterinär med specialkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Resultatet kommer att läggas in på SKK:s hunddata. BBHC rekommenderar att endast använda hundar i avel som har patellastatus 0/0. Vid användandet av hane utanför Sveriges gränser gäller samma rekommendationer för undersökning och resultat av patella som för hundar boende i Sverige. Kopia på patellastatus skickas till avelsrådet. 

Utvärdering av avkomma

Att kontinuerligt utvärdera avelsresultatet gällande fysisk och mental hälsa är ett bra sätt att i framtiden bibehålla god hälsa och undvika och förbättra hälsoproblem. Därför är det önskvärt att även hundar som inte går i avel ögonlyses, patella- och hjärtundersöks. 

Tillägg:

Hjärta

Avelsdjur bör hjärt-auskulteras innan första parning. Kopia på hjärtstatus skickas till avelsrådet. Att endast använda avelsdjur med hjärtstatus ”normal” eller ua. Rasen har väldigt få fall av hjärtsjukdomar, men klubben väljer ändå att rekommendera undersökning där veterinären lyssnar på hjärtat innan avel. Det är en enkel och relativt billig undersökning, och innebär att avelsdjur blir undersökta i förebyggande syfte för att undvika framtida hälsoproblem. Det är en fördel att låta veterinär lyssna på hjärtat flera gånger under hundens liv för att hålla sig informerad om hundens hjärtstatus. Vid användandet av hane utanför Sveriges gränser gäller samma rekommendationer för undersökning och resultat av hjärta som för hundar boende i Sverige.

Korthår

Ibland kan det födas korthåriga havanaiser. De har oftast kort hår på ben och nos och en kortare päls på kroppen än den angivna pälslängden i FCI standarden, som vi uppfödare är skyldiga att följa i vårt avelarbete. FCI standarden säger: ”Helhet: Den ska vara lågbent med lång, riklig och helst vågig päls.” ”Päls: Täckhåret skall vara mycket långt.” Därför rekommenderar BBHC att korthåriga havanaiser inte ska användas i avel med hänvisning till FCI standarden angående päls. Eventuell reducering av valppriset kan göras.

 Allmänt

Innan en parning sker rekommenderas att ta reda på så mycket fakta om bakomliggande hundar i de planerades valparnas stamtavla genom att kontakta relevanta personer för att på så sätt kunna reflektera över fördelar och nackdelar med kombinationen av föräldradjuren.

Kopior på intyg av hjärtstatus och utländska hundars ögon-, patella och hjärtresultat skickas till avelsrådet: Johanna Rydin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Iris har flyttat

 Iris har flyttat till Maud med familj